Nhạc Cách Mạng Chào Mừng 30/4

 

1. TIẾN QUÂN CA (NGUYÊN BẢN)
2. NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI NGÀY THÁNG
3. ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI
4. BÁC ĐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN
5. 5 ANH EM TRÊN 1 CHIẾC XE TĂNG
6. TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY
7. CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
8. NGƯỜI CON GÁI PAKO
9. ANH BA HƯNG
10. ĐOÀN VỆ QUỐC QUÂN
11. HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH